vrijdag 20 november 2009

"Laat de doden hun doden begraven". Radicaal of choquerend?

Vaak verbaas ik me over de burgerlijkheid van de hedendaagse kerk. Dan denk ik aan de eenvoud en aan de radicaliteit van Jezus. Ik verlang namelijk ook naar eenvoud en radicaliteit. Vandaag leerde ik een behoorlijke les. Ik las Matt.8:21-22. Iemand vraagt of hij Jezus mag volgen, nadat hij eerst zijn vader begraven heeft. En wat zegt Jezus: laat de doden hun doden begraven!! Is dit radicaal of is dit choquerend? Hoe moet ik dit begrijpen? Wat als ik voor die keuze kom te staan? Hoe kan Jezus dit zeggen? Gaat dit niet echt te ver? En dan te bedenken dat de doden nog op dezelfde dag begraven werden (Hand.5:6,10). Kan de Heer dan niet een dag respijt geven? Begraven was in Israël nota bene een godsdienstige plicht, die vóór alles nagekomen moest worden en die zelfs belangrijker was dan het studeren in de wet! Dat Jezus aan het verzoek van de leerling niet tegemoet komt (vs.22), is dus behoorlijk choquerend. Niet alleen toen, maar ook vandaag.
Nu weten wij niet de precieze context waarin de vraag gesteld wordt. Zo probeert men dit harde antwoord van Jezus vaak wat te verzachten. Jeremias veronderstelt dat de man met zijn vraag niet alleen het begraven zelf bedoelde, maar ook het erop volgende zesdaagse rouwen. Maar omdat het wat vreemd is dat de man op de dag dat zijn vader gestorven is bij Jezus zou zijn, denken anderen weer aan de joodse gewoonte van het herbegraven van de beenderen (ossilegium). Nadat het lichaam vergaan was, begroef men de beenderen opnieuw in een ossuarium, een knekelhuis. In dit geval vroeg de leerling om een uitstel dat kon oplopen tot elf maanden. Volgens weer anderen is het zelfs mogelijk het verzoek te verstaan in de zin van ‘sta mij toe voor mijn vader te zorgen totdat hij sterft. Aannemelijke verklaringen of verzachtende verklaringen voor een te radicale uitspraak van Jezus?
Over welke situatie het ook gaat, het antwoord van Jezus blijft radicaal, zo radicaal dat ik hier nog niet mee klaar ben. De urgentie van de arbeid in het Koninkrijk is blijkbaar veel hoger dan ik kan bevatten en de kloof tussen het Koninkrijk en de wereld veel groter dan ik op dit moment besef.
Heb je hier licht op, reageer dan eens.

7 opmerkingen:

 1. David Stern gaat er in zijn 'Jewish New testament Commentary'vanuit dat er niet bedoeld is dat de leerling zijn vader niet mag begraven of niet de traditionele zeven dagen mag rouwen zoals Maria en Martha deden om hun broer lazarus, (Joh. 11:19-20). Volgens hem was de vader nog niet dood en wil de zoon wachten totdat zijn vader sterft, wat nog wel jaren zal kunnen duren. Pas als hij dan de erfenis gekregen heeft wil hij er wel over denken om eens met Jezus mee te gaan. Dit lijkt mij ook wel waarschijnlijk. Jezus geeft wel aan zijn familie veel groter te zien dan alleen zijn natuurlijke familie maar aan de andere kant is hij ook heel liefdevol als hij bijvoorbeeld aan het kruis Maria aan de zorgen van Johannes toevertrouwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. volgens mij gaat het hier niet om wel of niet radicaal , maar om het moment van keuze.
  De tijd om Jezus te volgen is altijd...nu.
  Niets op welk gebied dan ook kan belangrijker zijn dan dat .
  Net zo radicaal is Jezus antwoord betreffende de
  rijke jongeling , verkoop alles wat je hebt en volg mij .
  wie van ons zou alla-minuut gehoor geven ?
  Als ik in Handelingen lees , hadden ze alles gemeenschappelijk en niemand zei dat iets van hem was . We kunnen natuurlijk vele redenen verzinnen waarom dat vandaag niet meer van toepassing kan zijn .
  We4l willen we graag een opwekking als in Handelingen waar in korte tijd een gemeente van 5000 zielen ontstond en God voegde dagelijks toe aan de gemeente . In Barneveld hadden we vorige week zondag een doopdienst , er stonden 13 personen op het lijstje , maar toen de dienst afgelopen was , waren er meer dan 40 mensen gedoopt , groot feest natuurlijk , maar , en dat schrijf ik niet om negatief te willen zijn want het is iets om onbeschrijfelijk dankbaar voor te zijn hoe Gods Geest in Barneveld werkt , maar het zijn nog lang geen 5000 en Zou Jeruzalem in die dagen veel groter zijn geweest wat betreft inwoneraantal ? De vraag is willen we de prijs betalen ? Bless you...Wieger Kooistra

  BeantwoordenVerwijderen
 3. dat meneer van den brink er geen antwoordt op heeft op deze vraag. john macarthur een bijbelleraar in california is een van de zeer zeer weinigen die de bijbel goed uitlegd tegenwoordig is er alleenmaar valse leer.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is noodzakelijk dat wij alles doen om bewustzijn in ons leven te realiseren. Dat is uiteindelijk voor alle mensen hun grootste missie en opdracht. En toch is het maar aan bepaalde gegeven. Dat is een kleine groep die het zou kunnen realiseren. Spijtig genoeg want het is aan alle mensen, aan alle leven gegeven om zich te openbaren.
  Zie nu naar de planten, naar de bloemen, naar de natuur, alles openbaart zich in de natuur in de lente. Bij de mensen zijn het echter maar een klein deel die bloemen kunnen worden. En dat heeft te maken met zelfrealisatie. Jezus zei ook: 'de zaaier zaait, en sommige zaden vallen op rotsen, sommige zaden in woestijnen'. Hij wou bedoelen: de zaden die op de rotsen vallen die worden dan verdroogd en verbrand door de zon. Er is maar weinig zaad dat valt in vruchtbare aarde. Dus in feite ligt het niet alleen aan de moedwilligheid van de mens en zijn gebreken. Nee, het ligt eraan op welke grond zijn zaad is gevallen. Dat heeft niets te maken met de wil van de mens.

  Boni
  Dat heeft meer met 'karma', voor bestemdheid te maken.

  Francois
  Ja. goed gezegd. Maar diegeen dan, wiens zaad in vruchtbare aarde gevallen is, die moeten ploegen, die moeten zaaien, die moeten zorgen en die zijn verantwoordelijk voor de vruchten die dat zaad zullen meebrengen. Schijnbaar hebben die een zwaarder kruis dan diegenen wiens zaad niet op vruchtbare aarde valt. Schijnbaar, want wiens kruis niet in vruchtbare aarde gevallen is, heeft zelfs geen kruis meer. Er is geen aanwezigheid meer van de mens. Daarmee is hij ook niet in staat het kruis van het leven te dragen. Er is niks, en dat noemen ze dan de levende doden. 'Laat de doden de doden begraven' zij Jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De doden zijn zich van niets bewust, zegt Jezus.
  Volgens mij wordt bedoeld met doden, de ongelovigen.
  Als dat zo is, kan Jezus bedoelen dat de ongelovigen hun doden zelf mogen begraven en dat die persoon de weg van het leven moet volgen en alles achterlaten om een discipel van Jezus te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Adam was niet de eerste biologische mens, maar de eerste mens welke de Geest van God kreeg 'íngeblazen'. Alzo werd hij een Levende ziel. Van adam (mens) werd hij Ha-Adam (De Mens)en daarmee een zoon van de Levende God.
  De natuurlijke mens is een dode ziel en wordt in de bijbel gelijk gesteld aan de dieren welke ook dode zielen zijn.
  Pas als de mens zich laat leiden door de Geest van de ENE God wordt hij een Levende ziel. Dode zielen leven dus ook (immers: de ziel is in het bloed), maar leven volgens hun eigen normen en waarden welke zij zelf bepalen.
  Daarom roept Paulus ook letterlijk volgens de grondtekst:'Ontwaakt gij die slaapt en sta op van tussen de doden uit, en Christus (Geest Gods) zal over u lichten'. Dit wordt in de bijbel de eerste opstanding genoemd welke ieder mens zal moeten bewerkstelligen om aan de tweede opstanding deel te kunnen hebben.
  Hij moet dan wel zijn eigen normen (wereldgelijkvormigheid) laten varen, en Leven volgens de normen van de ENE GOD!
  Want, alweer volgens Paulus: 'Gij geheel anders (dan de dode zielen met hun eigen normen) hebt Christus (Geest Gods) leren kennen!!!.....
  En daarom zei Jezus: 'Laat de doden de doden begraven'! Want de meeste mensen zijn al geestelijk dood voordat ze gestorven zijn. Vandaar de oproep tot de geestelijke opstanding!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ach, wie oren heeft die horen. Het gaat hier eenvoudig over de vergissing dat de dood zou bestaan. Wie dood is heeft nooit bestaan, dus wie moet nu begraven worden? M.a.w. Niets werkelijks kan bedreigt worden en Niets onwerkelijks bestaat! Laten we ons openen voor de WERKELIJKHEID Waarheid en Liefde (synoniemen)

  BeantwoordenVerwijderen